Styret

På årsmøtet den 11. mai 2022 fikk styret følgende sammensetting: 

Leder: André Lind 

Styremedlemmer: Liv Karen Johannessen, Anett Kristin Larsen, Gabi Wagner og Tor Stuge

Varamedlemmer: Ted Berhardsen og Karoline Albrigtsen

 

For å kontakte styret, bruk epost til styreleder: erdnadnil@gmail.com