Styret

På årsmøtet den 2. juni 2021 fikk styret følgende sammensetting: 

Leder: André Lind 

Nestleder: Liv Karen Johannessen

Medlemmer: Gabi Wagner og Tor Stuge, samt Stian Simonsen (i kraft av å være gruppeleder)

Varamedlemmer: Ted Berhardsen og Tom Bjerknesli 

 

For å kontakte styret, bruk epost til styreleder: erdnadnil@gmail.com