Styret

På årsmøtet den 26. februar 2020 fikk styret følgende sammensetting: 

Leder: André Lind  

Medlemmer: Stian Simonsen og Liv Karen Johannessen (i kraft av å være gruppeledere), samt Wibecke Swan Moland og Tom Mikalsen

Varamedlemmer: Anett Kristin Larsen og Ted Berhardsen

 

For å kontakte styret, bruk epost til styreleder: erdnadnil@gmail.com