Styret

På Årsmøtet 2022 ble følgende styre valg inn for Fosshøgda:

Leder: Jan Schjetlein

Styremedlemmer: Trine Aase, Ragnar Hotvedt, Øystein Nilsen og Per Arne Engstad.

Varamedlemmer: Ulf Grødahl og Arntraut Götsch.