Hovedstyret behandler saker som kommer opp mellom Årsmøtene og har overordnet ansvar for all aktivitet i BUL Tromsø. På Årsmøtet 2020 ble følgende valgt inn i Hovedstyret: 

Leder: Solveig Lundin

Nestleder: Sidsel V. Lilleng

Medlemmer: Thor Arne Hangstad, Irene Dahl og Bente Evjemo (skriver/sekretær)

Varamedlemmer: Øyvind Undstad og Johnni Håndstad