Hovedstyret behandler saker som kommer opp mellom Årsmøtene og har overordnet ansvar for all aktivitet i BUL Tromsø. På Årsmøtet 2022 ble følgende valgt inn i Hovedstyret: 

Leder: Solveig Lundin

Nestleder (konstituert på første styremøte): Irene V. Dahl 

Medlemmer: Thor Arne HangstadVeronika H. L. Aarstein og Bente Evjemo (skriver/sekretær)

Varamedlemmer: Knut Ørjavik og Susanne Hebnes