Turforslag

(Av Einar Mjølhus)

De fleste som kommer til Fosshøgda i våre dager, kommer i bil, og er dermed ikke bundet til det nærmeste området, om man vil ut på tur. Her følger likevel noen forslag til lette familievennlige turer i nærområdet.

Fosshøgda – Målselvfossen

Ved Målselvfossen er det campingplass og restaurant (åpen bare om sommeren), der man kan sitte ved vinduet og se på laksefiskerne i kulpen. Langs veien er det 8 km å kjøre. Ikke alle er klar over at til fots er det en nydelig skogstur på bare ca 2.5 km fra Fosshøgda til restauranten på Øvre Målselvfossen.

Målselv kommune har laget skiltet natursti: ”Fra foss til foss”, mellom Bardufossen og Målselvfossen, med stoppesteder der det er satt opp informasjonstekster om kulturhistorie og natur. Den starter nede ved Bardufossen, og går langs traktorvei til bru over Jonsabekken, videre langs tørr skogssti på åsen på oversida av det store leirfallet ned i Barduelva, og fram til Leirfallbekken. Så er det nybygd bru over denne. Derfra er det bare et par hundre meter til veien mellom Øvre og Nedre Målselvfossen campingplasser.

Fra Fosshøgda går man en litt annen vei. Første etappe er bort til det sørligste jordet på Fosshøgda, på nedsida av bilveien, rett før trafostasjonen. Denne etappen kan man med fordel spasere langs traktorveien bak låven, ”Gamleveien”, i stedet for langs den sterkt trafikkerte bilveien. Så krysser man veien og går ned langs sørlige (d. v. s. høyre) jordekant. Straks man kommer inn i skogen, finner man en nydelig skogssti (øverst: traktorvei), som fører direkte ned til Jonsabekken. Der kommer man inn på  ”Fra foss til foss”-traséen.

BUL har satt opp skilt noen få steder for å lede turfolk i rett lei. Hele denne traseen er tørr og fin, og kan gås f. eks. med joggesko på fine dager. På Målselvfossen kjøper man kaffe og is, så går man tilbake samme vei eller blir hentet i bil av pappa.

Snauhaugen

Naturlig utgangspunkt er Nytrøkrysset, 1 ½ km sør for Fosshøgda. Der er det god parkeringsplass. Derfra går det en gruset skogsvei oppover i skogen, i sørlig retning. Den fører helt opp til Snauhaugen. Der står det ei hytte som Militæret eier. Men det er faktisk Fosshøgda som er grunneier på toppen av Snauhaugen.

Fra Snauhaugen er det en fantastisk utsikt over Målselvdalen. Anbefales virkelig!

Turen opp til Snauhaugen er ca. 3 ½  km. Siden det er gruset vei, så kan man gå den på joggesko på fine dager. Denne traséen burde også egne seg meget godt til skiturer (jeg har ikke prøvd). Etter sigende brøytes det parkeringsplass ved Nytrøkrysset vinters tid.

 

Kveldstur til Reismålsvatnet

Åsene bak Fosshøgda er et ganske kupert skogsområde, med lite ferdsel. Det ligger to skogstjern innover åsene der, Reismålsvatnet og Kvernvatnet. Det er en tur på mindre enn en kilometer opp til Reismålsvatnet, som er nærmest. Bak låven på Fosshøgda går det en gammel traktorvei opp gjennom planteskogen (gran). Start langs Gamleveien bak låven. Etter et-par hundre meter er det satt opp skilt REISMÅLSVATNET som peker mot hvor traktorveien begynner. Sommers tid, når vegetasjonen er høy, er den nok ellers vanskelig å finne.  Gå opp der, og fortsett langs de stier du finner. Når du er oppe gjennom det gamle plantefeltet, så kommer du inn i et nydelig skogsterreng, furu og bjørk, der det er lett å gå.

Det kan være en fordel å bruke kart på denne turen, for terrenget oppover her er ganske kronglete, og stiene er små og utydelige. I skuffa på skatollet i stua på Fosshøgda finnes det en del orienteringskart, blant annet noen eksemplarer av kartet Bardufoss Syd. Lån ett av disse, men legg det pent tilbake igjen etterpå.

Jeg vet ikke om det er fisk i disse tjerna, men om så er, så tilhører den Åsen-gårdene; Fosshøgda har ingen fiskerett der. Underveis forlater man også Målselv kommune, og trer inn i Bardu.

Det anbefales godt fottøy (gummistøvler eller Goretex joggesko). Traktorveien opp granlia er nå ganske bra farbar, etter at Elgjaktlaget 2010 foretok en del rydding oppover.

Fjelltur

Hvis man starter som beskrevet under tur til Snauhaugen, så kan man følge merkinga til FYSAK i Målselv, som har merket ei rute til Vesltindvatnet, som ligger på høyde 753 meter. Det ligger ved foten av Austre Istind, som er på 1265 meter. Den kalles også Middagstind, alt etter hvor man bor i Målselvdalen. Etter det jeg har fått opplyst, kan man fortsette direkte fra Vesltindvatnet til denne toppen, men jeg har ikke gått der sjøl.

Den høyeste toppen i Istind-massivet er vel 200 meter høyere, men den må angripes fra en helt annen kant.

Turen til Austre Istinden er ca 8 – 10 km en vei, så fram og tilbake er en god dagstur for godt trente og føre personer. Regn den som lengre enn til Tromsdalstind (for Tromsø-folk). Siden jeg ikke har gått turen til Austre Istinden selv, så tør jeg ikke å si så mye mer. ”Snakk med kjentfolk”. Og ikke glem godt fottøy, ekstra klær og mat, og kart og kompass.