Tussevollen på Vågnes

Tussevollen

BUL-hytta på Vågnes, også kalt Tussevollen, stod ferdig i 1977. Den er ikke lenger i BULs eie (ble solgt i 2016), men utgjør likevel en del av vår nære historie.

Hytta ligger lunt til et par km oppi lia fra Vågnes (Røysingsbakken, Nordre Vågnes), ca 3 mil fra Tromsø. Hytta ligger i bjørkeskogen langs skogsveien opp mot Bakvatnet. Tomta ble kjøpt av Jon Kjeldsen i 1972 og tegningene var klare i 1975. Året etter var arbeidet i gang. Stor dugnadsinnsats av BUL-folk gjorde bygge­prosjektet mulig. Hytta med 40 sengeplasser ble innviet i 1977. Plassering og størrelse gjorde hytta ettertraktet også for andre enn BUL-medlemmer og det er mang en skoleklasse som har gode minner derfra.