Utleieregler

 • Huset skal leveres tilbake i samme stand som da leietaker overtok det.
 • Leietaker er ansvarlig for huset i leieperioden.
 • Eventuell skade må meldes til utleier snarest, og erstattes av leietaker. Jfr. inventarliste.
 • Før utlevering av nøkkel, må leie være betalt. Betaling kan skje kontant eller til bankkonto 4700 20 93231. Prisen for utleie er fastsatt av styret.
 • Leietaker er ansvarlig for å rydde foran inngangen etter arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for at lokalene ryddes etter bruk slik det er beskrevet i bruksreglementet.
 • Leietaker må være over 18 år.
 • Den som leier lokalet er ansvarlig for at brann- og sikkerhetsvern av personer og bygning blir fulgt. Alle de ansvarlige skal gjøres kjent med og følge oppslag om brann- og rømmingsveier som er slått opp ved inngangen og i salen. Se kart med rømmingsveier og plassering av pulverapparat.
 • Avbestilling må skje senest 30 dager i forveien, eller etter nærmare avtale. Ved avbestilling etter dette refunderes ikke depositumet.
 • Ved retur av nøkkel, foretar leietaker og utleier en gjennomgang av huset.
 • Reingjøring av lokalene er inkludert i leieprisen.
 • Depositum kr: 1.500,- betales ved bestilling til konto 4700 20 93231. Huset er ikke reservert før depositum er betalt!